Dimplex Capa

VAD ÄR DIMPLEX CAPA?

Dimplex Capa är en mobilapplikation som låter dig styra WiFi-kompatibla elradiatorer från Dimplex. Genom att sänka temperaturen under perioder när du sover eller är borta sparas energi utan att det påverkar din komfort.

Dimplex Capa är kompatibel med Dimplex Alta WiFi-elradiatorer från Dimplex.

En smarttelefon eller surfplatta med minst iOS 10 eller Android 7 krävs för att kunna konfigurera systemet. Android 6-enheter kan också ladda ner och köra Dimplex Capa-appen, men kan inte användas för att lägga till nya elradiatorer till Platsen.

tillbaka  

VAD ÄR EN PLATS?

Dimplex Capa låter dig organisera dina elradiatorer inom en Plats. En Plats kan typiskt vara ditt hem, stuga eller liknande. Flera olika Platser kan skapas och anslutas till ett användarkonto.

  

HUR KAN JAG DELA EN PLATS MED EN VÄN?

Du kan dela en Plats med andra användare genom att skicka dem en e-postinbjudan. Ange skärmen Inställningar och tryck på Användare för att redigera användarinställningarna.

Om du har fått en e-postinbjudan till en väns Plats måste du skapa ett användarkonto med samma e-postadress för att få åtkomst. Om du väljer att logga in med Facebook, se till att ditt Facebook-konto använder samma e-postadress som den som används för inbjudan.

tillbaka  

LÄGGA TILL EN ELRADIATOR PÅ EN PLATS

För att lägga till en elradiator på din Plats, tryck på "+" knappen i det övre, högra hörnet på kontrollskärmen.

Add Heater 

Ange produktidentifikationskoden (GDID) och PIN-kod. Båda koderna finns på en etikett på baksidan av elradiatorn. Koderna kan anges manuellt eller genom att skanna QR-koden på etiketten.

 Product label

För bättre tillgång till etiketten när elradiatorn är väggmonterad, kan elradiatorn fällas framåt genom att trycka ned de två övre blecken på väggfästet.

 

Därefter måste elradiatorn konfigureras ihop med ditt WiFi-nätverk. Detta görs genom att aktivera Bluetooth (BLE) läge på elradiatorn.Läs i manualen om hur du aktiverar BLE. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på din smartphone eller surfplatta och följ anvisningarna i appen. För Android-enheter måste enhetsplatstjänster också vara påslagna.  

Välj ditt favorit WiFi-nätverk från listan och ange WiFi-lösenordet när du blir ombedd.

tillbaka  

 

HAR DU PROBLEM MED ATT ANSLUTA EN ELRADIATOR?

  1. Kontrollera att platstjänster är påslagen på din telefon eller surfplatta innan du aktiverar Bluetooth-skanningen. (Endast Android). Platstjänster är nödvändiga i Android 7+ för att kunna söka efter Bluetooth-enheter eller WiFi-nätverk. 
  2. Gå till Bluetooth-inställningarna på din mobil/surfplatta och ta bort alla enheter med namnet "Dimplex" från listan över anslutna enheter.Försök sedan igen.
  3. Dimplex WiFi-systemet opererar på 2,4 GHz. Om din WiFi-router har både 5 GHz och 2,4 GHz, se till att 2,4 GHz är aktiverat och välj detta.
  4. Om appen uppmanar dig att infoga en PIN-kod, använd PIN-koden på etiketten på baksidan av elradiatoren.

tillbaka  

VAD ÄR EN ZON?

En zon kan bestå av ett rum, en våning eller ett annat utrymme som ska följa samma funktioner. Elradiatorer som ska följa samma veckoplan och temperaturinställningar bör placeras i en zon. Ett exempel kan vara alla elradiatorer i ditt vardagsrum.

Kontrollskärmen innehåller en lista över zoner och visar samtidigt nuvarande status för varje zon. I det blå fältet längst upp kan status för hela Platsen styras genom att trycka på en av de fyra statusknapparna. För att ändra /överstyra status i en enkel zon ,trycker man på statusfältet till höger om zon-namnet.

 

 

En röd eller en gul varningstriangel visas när alla eller några av elradiatorerna i en zon är offline. En röd triangel betyder att alla elradiatorer i zonen är offline. En gul triangel betyder att någon av elradiatorerna i zonen är offline.

tillbaka  

 

FELSÖKNING AV RADIATORER SOM ÄR OFFLINE.

Tryck ner alla tre knapparna på värmekontrollen samtidgt.

 

En lampa på elradiatorn börjar blinka i en av färgerna nedan:

Rött ljus:
Elradiatorn är inte ansluten till det lokala nätverket. Testa följande:

Stäng av elradiatorn och sätt på den igen.
Flytta elradiatorn närmare WiFi-routern.
Kontrollera att Wifi-lösenordet är korrekt. WiFi-uppgifterna kan ändras genom att ange zoninställningarna och välja alternativ för elradiatorn. Tryck sedan på "Ändra Wi-Fi-anslutning". Detta kommer att leda till att Bluetooth-installationsprocessen upprepas för elradiatorn.

 

Gult ljus:
Elradiatorn är ansluten till det lokala nätverket, men inte till molntjänsterna. Testa följande:

Kontrollera internetanslutningen via en annan enhet för att säkerställa att nätverket är uppe, stäng sedan av elradiatorn och sätt på den igen. Om detta inte fungerar kan molntjänsterna vara nere. Vänligen försök igen senare.

Grönt ljus:
Allt är bra, och varningsikonen kommer snart att försvinna.

tillbaka  

ZON INSTÄLLNINGAR

Genom att trycka på en zon i listan på kontrollskärmen,kommer du till denna zons inställningar.

 

Välj ett veckoschema som normalt driftläge för zonen. Om inget annat val gjorts är standardschemat ett 24 timmars komfortschema.

Du kan ställa in dina föredragna komfort- och eko-temperaturer enligt användningen av rummet. Till exempel; Komforttemperaturen i ett vardagsrum kan vara mycket annorlunda än komforttemperaturen i ett sovrum. Tryck på komfort- eller ekoläge knapparna för att växla mellan lägen. Temperaturinställningarna gäller för alla elradiatorer inom samma zon. Du kan också ställa in temperaturen direkt på elradiatorerna i zonen. En ändring av temperaturinställningen synkroniseras automatiskt till appen och till andra elradiatorer inom samma zon.

tillbaka  

VAD ÄR ETT VECKOPROGRAM?

Varje zon har ett vecko PROGRAM som styr elradiatorerna. När en zon står i normalstatus kommer den att följa inställt veckoprogram. För att skapa ett nytt veckoprogram gå till PROGRAM och tryck på + -knappen. Varje veckodag kan delas in i upp till 4 perioder.Varje period kan programmeras till att antingen vara i läge KOMFORT, EKO, BORTA eller AV. Den första perioden varje dag måste börja klockan 00:00.Den sista perioden av varje dag kommer alltid att vara kvar till midnatt.

 

KOMFORT-perioder:
Komfort tillämpas normalt på perioder när du är hemma och vill ha en komfort temperatur. Varje zon har sin egen, oberoende, komforttemperatur inställning. Din önskade komforttemperatur kan ställas in på skärmen för zoninställningar i appen. Du kan också ställa in temperaturen direkt på elradiatorerna i zonen. En ändring av temperaturinställningen synkroniseras automatiskt till appen och till andra elradiatorer inom samma zon.

EKO perioder:
Ekoperioder tillämpas normalt på perioder under dagen när du är ute eller på natten när du sover. Varje zon har sin egen, oberoende, Eko temperatur inställning. Din önskade Eko temperatur kan ställas in på skärmen för zoninställningar i appen. Du kan också ställa in temperaturen direkt på elradiatorerna i zonen. En ändring av temperaturinställningen synkroniseras automatiskt till appen och till andra elradiatorer inom samma zon.

BORTA perioder:
Bortaperioder används normalt när man är borta under en längre tid men vill ha zonen frostsäkrad. Frostsäkringstemperaturen är förinställd till 7° C och kan inte ändras.

AV-perioder:
AV ser till att alla elradiatorerna i zonen är inställda i viloläge. Av används normalt under perioder då zonen inte behöver värmas alls.

tillbaka  

VAD ÄR EN ÖVERSTYRNING?

Det normala veckoprogrammet kan tillfälligt överstyras, om det finns behov för det.. Detta kallas en överstyrning. En överstyrning avbryter det normala programmet under en begränsad tid och ersätter progammet med ett av de alternativa lägena: "KOMFORT", "EKO" eller "BORTA". Överstyrning kan tillämpas på hela Platsen eller till enskilda zoner. Om en överstyrning till hela Platsen upphör, upphör eventuella överstyrningar på zonnivå..

Varaktigheten av en överstyrning kan definieras som antingen KONSTANT, tills nästa schemaändring, eller fram till ett annat datum.

KONSTANT:
Överstyrningen varar tills du väljer att stoppa det manuellt. Överstyrningen är användbar om tiden för återgång till normalläge är osäkert.

TILL NÄSTA ÄNDRING I PROGRAMMET:
Överstyrningen varar fram till nästa händelse i veckoprogrammet. Varje zon kommer att återgå till normalläge vid nästa statusändring  i programmet. I händelse av ett veckoprogram med inga dagliga statusändringar, avslutas överstyrningen vid midnatt.

FRAM TILL DATUM:
Överstyrningen varar tills ett valt datum och tid.

tillbaka  

AUTOMATISKA UPPDATERINGAR

Dimplex Alta WiFi-elradiatorer får mjukvaruuppdateringar för att se till att den senaste versionen alltid installeras. Så fort elradiatorn är ansluten till din lokala WiFi, laddas den senaste mjukvaran automatiskt, så att du alltid har den senaste funktionen.

Under en mjukvaruuppdatering kan elradiatorns display och knappar inte användas på några minuter. Vänta och försök att använda elradiatorn igen senare.

tillbaka  

INTEGRITETSPOLICY

GDC Group Ltd (registrerad i England och Wales nr.01313016), Ability Projects Ltd (registrerad i England och Wales nr.04088764) och Glen Dimplex Heating & Ventilation Irland uc (registrerad i Irland nr IE00049461) handlar som Glen Dimplex Heating and Ventilation ("GDHV").GDC Group Ltd och Ability Projects Ltd är på Millbrook House, Grange Drive, Hedge End, Southampton, Hampshire, SO30 2DF. Glen Dimplex Värme & Ventilation Irland UC är på Barn Road, Co Louth, Dunleer, Co Louth, 221213. Tillsammans med alla gruppföretag ("vi" "oss" "vår") är vi engagerade i att skydda och respektera din integritet. För dataskyddslagstiftning är vi datakontrollanter och vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Allmänna databeskyddsförordningen (EU) 2016/679 och nationella lagar som gäller behandling av personuppgifter. Vänligen läs mer här för att förstå våra åsikter och praxis angående dina personuppgifter och hur vi ska behandla det.

tillbaka